Blomster kan være med på å si det du selv ikke klarer å uttrykke med ord.
Det skaper også en fin ramme rundt selve bisettelsen.
Vi hjelper deg å lage akkurat det du ønsker.

Bedriften har i alle år bistått i sorg, med blomster, råd, veiledning og hjelp, også i praktiske ting.

I 1999 ble byråvirksomheten skilt ut fra Welle Blomster og Gaver As, og tok navnet Welle Gravferdsteneste, med Runa Welle som eiger. Byrået er medlem av Bfn, en landsdekkende forening, og er bevisst på å imøtekomme pårørende, med den hjelp og bistand som måtte ønskes.
Firmaet står også til tjeneste med valg av gravmonument, påskrift og oppussing.

www.gravferdtjenesten.com